Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε καλύτερη εμπειρία χρήστη. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies.

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται αποκλειστικά για να βοηθήσει τους πελάτες να συλλέξουν ταξιδιωτικές πληροφορίες, να καθορίσουν τη διαθεσιμότητα των αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται με ταξίδια, να κάνουν νόμιμες επιφυλάξεις ή να συναλλάσσονται με άλλους προμηθευτές ταξιδιών και για άλλους λόγους. ο πελάτης που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα και / ή κάνει κράτηση μέσω του διαδικτυακού μας τόπου ή μέσω των αντιπροσώπων μας για την εξυπηρέτηση πελατών.

Αυτός ο δικτυακός τόπος προσφέρεται σε εσάς υπό την προϋπόθεση ότι θα δεχθείτε χωρίς τροποποίηση όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται παρακάτω (συλλογικά, οι «Όροι Χρήσης» ή «Συμφωνία»). Διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Με την πρόσβαση ή τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, την κράτηση οποιωνδήποτε ταξιδιωτικών προϊόντων ή υπηρεσιών στον παρόντα ιστότοπο ή την επικοινωνία με τους αντιπροσώπους του τηλεφωνικού κέντρου, συμφωνείτε ότι ισχύουν οι ισχύοντες όροι χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης, παρακαλώ μην χρησιμοποιείτε ή κάνετε κρατήσεις μέσω αυτής της ιστοσελίδας ή των πρακτόρων του τηλεφωνικού κέντρου. οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξετε τους παρόντες Όρους Χρήσης και η συνεχιζόμενη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου εξαρτάται από την αποδοχή των ενημερωμένων Όρων Χρήσης.


ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ως προϋπόθεση για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, το εγγυάστε αυτό

(i) είστε τουλάχιστον 18 ετών και έχετε υγιή νοοτροπία,
(ii) έχετε την νομική εξουσία να δημιουργήσετε μια δεσμευτική νομική υποχρέωση,
(iii) θα χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης,
(iv) θα χρησιμοποιείτε μόνο αυτόν τον Ιστότοπο για να κάνετε νόμιμες επιφυλάξεις για εσάς ή για κάποιο άλλο πρόσωπο για το οποίο έχετε νομική εξουσιοδότηση να ενεργείτε,
(v) θα ενημερώσετε τα άλλα πρόσωπα σχετικά με τους Όρους Χρήσης που ισχύουν για τις κρατήσεις που κάνατε για λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των κανόνων και περιορισμών.
(v) όλες οι πληροφορίες που παρέχετε σε αυτόν τον ιστότοπο είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις και
(vii) εάν διαθέτετε έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο, θα προστατεύετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας και θα επιβλέπετε και θα είστε πλήρως υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού σας από εσάς και από οποιονδήποτε άλλο εκτός από εσάς. Διατηρούμε το δικαίωμα κατά τη διακριτική μας ευχέρεια να αρνούμαστε την πρόσβαση σε οποιονδήποτε σε αυτήν την Ιστοσελίδα και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε, ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, παραβίασης αυτών των Όρων Χρήσης.


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

χρησιμοποιήστε αυτήν την Ιστοσελίδα ή τα περιεχόμενά της για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό.

    να προβεί σε τυχόν κερδοσκοπικές, ψευδείς ή δόλιες επιφυλάξεις ή σε οποιαδήποτε κράτηση εν αναμονή της ζήτησης.
    την πρόσβαση, την παρακολούθηση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας αυτής της Ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε ρομπότ, αράχνη, ξύστρα ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα ή οποιαδήποτε χειροκίνητη διαδικασία για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας.
    να παραβιάσετε τους περιορισμούς σε οποιεσδήποτε κεφαλίδες αποκλεισμού ρομπότ σε αυτόν τον ιστότοπο ή να παρακάμψετε ή να παρακάμψετε άλλα μέτρα που χρησιμοποιούνται για την αποτροπή ή τον περιορισμό της πρόσβασης σε αυτόν τον ιστότοπο.
    να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει ή μπορεί να επιβάλει, κατά την κρίση μας, ένα παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας.
    (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του τρόπου αγοράς για οποιεσδήποτε ταξιδιωτικές υπηρεσίες) για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή έγγραφη άδειά μας.
    «πλαίσιο», «καθρέφτη» ή άλλως ενσωματώσετε οποιοδήποτε τμήμα αυτής της ιστοσελίδας σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότησή μας.
    Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της τιμής και της διαθεσιμότητας των ταξιδιωτικών υπηρεσιών), καθώς και η υποδομή που χρησιμοποιείται για την παροχή τέτοιου περιεχομένου και πληροφοριών, είναι ιδιοκτησία μας ή των προμηθευτών και παρόχων. Παρόλο που μπορείτε να δημιουργήσετε περιορισμένα αντίγραφα του ταξιδιωτικού σας δρομολογίου (και των σχετικών εγγράφων) για ταξίδια ή υπηρεσίες που ταξινομούνται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να μην τροποποιείτε, να αντιγράφετε, να διανέμετε, να μεταδίδετε, να προβάλλετε, να εκτελείτε, να αναπαράγετε, από τη μεταφορά, την πώληση ή την επαναπώληση οποιασδήποτε πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που αποκτήθηκαν από ή μέσω αυτής της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, συμφωνείτε να μην:

Αν η κράτηση ή ο λογαριασμός σας εμφανίζει ενδείξεις απάτης, κατάχρησης ή ύποπτης δραστηριότητας, ενδέχεται να ακυρώσουμε τις κρατήσεις που σχετίζονται με το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον λογαριασμό σας και να κλείσουμε όλους τους συνδεδεμένους λογαριασμούς. Εάν έχετε διαπράξει οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες και ενδέχεται να είστε υπεύθυνοι για οικονομικές απώλειες, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων και των ζημιών. Για να αμφισβητήσετε την ακύρωση μιας κράτησης ή το πάγωμα ή το κλείσιμο ενός λογαριασμού, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.