Бисквитките ни помагат да осигурим по-добра практическа работа на потребителите Използвайки нашия уеб сайт, вие приемате използването на "бисквитки".

Този уебсайт се предоставя единствено за подпомагане на клиентите при събирането на информация за пътуванията, определянето на наличността на стоки и услуги, свързани с пътувания, правенето на легитимни резерви или по друг начин сключване на сделки с доставчици на туристически услуги и за никакви други цели. клиента, който посещава уебсайта и / или резервира резервация чрез нас на този уебсайт или чрез нашите агенти за обслужване на клиенти.

Този уебсайт Ви се предлага, при условие, че приемете без да променяте всички условия, посочени по-долу (колективно "Условията за ползване" или "Споразумението"). Моля, прочетете внимателно условията за ползване. С достъп до или използване на този уебсайт, резервиране на всички продукти или услуги за пътуване на този уебсайт или за връзка с нашите агенти на телефонния център, вие се съгласявате, че важат настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с Условията за ползване, моля, не използвайте и не правете резервации през този уебсайт или нашите агенти на телефонния център. по всяко време да променяте тези Условия за ползване и вашето продължаващо използване на този Уебсайт зависи от приемането на актуализираните Условия за ползване.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Като условие за използването на този уебсайт, вие гарантирате това

(i) сте навършили 18 години и имате здрав ум,
(ii) имате правомощието да създавате обвързващо правно задължение,
(iii) ще използвате този уебсайт в съответствие с Условията за ползване,
(iv) ще използвате този уебсайт само, за да правите легитимни резерви за вас или за друго лице, за което сте законно упълномощени да действате,
(v) ще информирате тези други лица за Условията за ползване, които важат за резервите, които сте направили от тяхно име, включително всички правила и ограничения;
(v) цялата предоставена от вас информация на този уебсайт е вярна, точна, актуална и пълна и
(vii) Ако имате онлайн профил в този уебсайт, вие ще запазите информацията за вашия акаунт и ще упражнявате надзор и ще носите пълна отговорност за всякакво използване на Вашата сметка от вас и всеки друг освен вас. Ние запазваме правото по наше усмотрение да откажем достъп на никого до този уебсайт и услугите, които предлагаме, по всяко време без предизвестие и по каквато и да е причина, включително, но не само, за нарушаване на тези Условия за ползване.


ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ

използвайте този уебсайт или неговото съдържание за всякакви търговски цели;

    
да правят всякакви спекулативни, неверни или измамнически резерви или резервации в очакване на търсенето;
    
достъп, мониториране или копиране на всяко съдържание или информация от този уеб сайт, използвайки робот, паяк, скрепер или други автоматизирани средства или ръчен процес за каквато и да е цел без нашето изрично писмено разрешение;
    
нарушавате ограниченията във всички заглавки на изключване на роботи на този уебсайт или заобикаляте или заобикаляте други мерки, използвани за предотвратяване или ограничаване на достъпа до този уебсайт;
    
да предприемат каквито и да било действия, които налагат или могат да наложат, по наше усмотрение, неразумно или непропорционално голямо натоварване на нашата инфраструктура;
    
задълбочена връзка с която и да е част от този уебсайт (включително, без ограничение, пътя за закупуване на туристически услуги) за каквато и да е цел без нашето изрично писмено разрешение;
    
"рамка", "огледало" или по друг начин да включи която и да е част от този уебсайт в друг уебсайт без предварително писмено разрешение.
    
Съдържанието и информацията на този уебсайт (включително, но не само, цена и наличност на туристически услуги), както и инфраструктурата, използвана за осигуряване на такова съдържание и информация, са собственост на нас или на нашите доставчици и доставчици. Въпреки че можете да правите ограничени копия от пътуването (или свързаните с тях документи) за пътувания или услуги, резервирани чрез този уебсайт, Вие се съгласявате да не променяте, копирате, разпространявате, предавате, показвате, изпълнявате, възпроизвеждате, публикувате, прехвърляте, продавате или препродавате всякаква информация, софтуер, продукти или услуги, получени от или чрез този уебсайт. Освен това Вие се съгласявате да не:

Ако резервацията или профилът Ви показват признаци на измама, злоупотреба или подозрителна дейност, може да анулираме всички резервации, свързани с вашето име, имейл адрес или акаунт, и да закрием свързаните с тях профили. Ако сте извършили някаква измамна дейност, ние си запазваме правото да предприемем всички необходими правни действия и може да бъдете отговорни за парични загуби, включително съдебни разноски и щети. За да оспорите отмяната на резервация или замразяването или закриването на сметка, моля свържете се с нас на отдела за обслужване на клиенти.